Ten sklep używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcej

Regulamin (plik do pobrania)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY HANDLOWEJ JOL-MET JOLANTA GRABOWSKA.

 

§ 1 - WŁAŚCICIEL

Sklep internetowy działający pod adresem jol-met.pl jest własnością Firmy Handlowej Jol-Met Jolanty Grabowskiej, Płoniawy-Bramura 21, 06-210 Płoniawy, NIP: 757-104-55-02.

§ 2 – SŁOWNIK

2.1. Właściciel - Jolanta Grabowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Jol- Met Jolanta Grabowska

2.2. Sklep – Oddział prowadzonej przez Właściciela działalności gospodarczej zajmujący się obsługą sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem jol-met.pl

2.3. Zamawiający – osoba fizyczna składająca zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie jol-met.pl

2.4. Produkt – ruchomość będąca przedmiotem sprzedaży przez Właściciela Zamawiającemu

2.5. Reklamujący – osoba fizyczna, która skutecznie złożyła reklamację.

 

§ 3 ZAKRES REGULACJI

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień, realizacji zamówień, uprawnienia Zamawiającego i uprawnienia Sklepu.

 

§ 4 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Przed złożeniem zamówienia Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Handlową Jol-Met Jolantę Grabowską w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia (w tym do wysłania przesyłki oraz zrealizowania płatności przelewem bankowym).

 

 § 5 TERMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Właściciel zastrzega sobie prawo chwilowego unieczynnienia Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

 

§ 6 POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego/odbiorcy przesyłki.

 

§ 7 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Zamawiającym.

§ 8 ZMIANA ZAMÓWIENIA

Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Zamawiającego jest możliwa do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu jest możliwe poprzez kontakt z Działem Sprzedaży pod nr telefonu +48 600 355 353.

 

§ 9 CENY

9.1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.

9.2. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

 

§ 10 FAKTURA VAT

10.1. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon i wysyłany wraz z przesyłką.

10.2. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Zamawiającego i wysyłana wraz z przesyłką.

 

§ 11 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

11.1. Okres oczekiwania na przesyłkę jest uzależniony od wyboru dostawcy.

11.2. W przypadku firmy kurierskiej:

-          zamówienia złożone do godziny 12:00 realizowane są w ok. 24 godziny,

-          zamówienia złożone po godzinie 12:00 realizowane są następnego dnia roboczego,

-          realizacja zamówień złożonych w piątek po godzinie 12:00 oraz w sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek,

-          zamówienia złożone w dni wolne od pracy realizowane są w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

11.3. W przypadku Poczty Polskiej:

-          zamówienia realizowane są w terminie od 5 do 14 dni roboczych.

 

§ 12 KOSZT DOSTAWY

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego dostawcy i wagi przesyłki.

 

§ 13 FORMY PŁATNOŚCI

Sklep oferuje następujące metody płatności:

-          przelewem bankowym na rachunek nr 54 1240 5282 1111 0010 5844 8938,

-          za pobraniem (zapłata listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki).

 

§ 14 NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Jeżeli z powodu niedostępności produktów objętych zamówieniem Sklep nie może zrealizować zamówienia w całości, Sklep zawiadomi o tym Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki na rachunek, z którego zostały przelane, a w razie jego braku w formie przekazu pocztowego na adres Zamawiającego podany przy składaniu zamówienia. Zawiadomienie, o którym mowa wyżej, zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub telefonicznie.

 

§ 15 CZĘŚCIOWA NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

15.1. Jeżeli z powodu niedostępności produktów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie Sklep nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Zamawiającemu:

-          anulowanie całego zamówienia – zgoda Zamawiającego oznacza zwolnienie Sklepu z realizacji całego zamówienia;

-          anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa – zgoda Zamawiającego oznacza zwolnienie Sklepu z realizacji tej części zamówienia oraz zobowiązanie do realizacji zamówienia w pozostałej części;

-          podział zamówienia na części i określenie nowego terminu dostawy dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa.

 

15.2. Jeżeli Zamawiający nie podejmie decyzji w przypadku, o którym mowa wyżej, lub brak jest możliwości nawiązania kontaktu z Zamawiającym z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu, Sklep dostarczy Zamawiającemu produkty, co do których realizacja jest możliwa w terminie, zaś w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane. Sklep powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na adres poczty elektronicznej oraz zwróci wpłacone pieniądze w sposób wskazany w § 14.

 

§ 16 REKLAMACJE

 

16.1. Zamawiający nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty sprzedaży produktu, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność produktu z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.

16.2. Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia wadliwego produktu, dokumentu potwierdzającego zakup (paragon lub faktura) wraz opisem reklamacji.

16.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

-          opis reklamacji

-          dokument potwierdzający nabycie produktu (paragon lub faktura)

-          wadliwy produkt.

16.4. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres: Firma Handlowa Jol-Met Jolanta Grabowska, Płoniawy-Bramura 21, 06-210 Płoniawy, z dopiskiem „reklamacja”.

16.5. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Reklamującego o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16.6. W przypadku uznania reklamacji Sklep naprawi wadliwy produkt lub wymieni go na nowy, lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt wraz z kosztami związanymi z odesłaniem reklamowanego produktu.

16.7. W przypadku nieuznania reklamacji Sklep odeśle produkt wraz z dokumentami do niego dołączonymi na koszt Reklamującego.

16.8. Zamawiający, który nabył produkt w celu związanym z powadzoną działalnością gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu ogranicza się do kwoty, jaką Zamawiający zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.

 

§ 17

17.1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy do czasu wysłania produktu przez Sklep.

17.2. Po czasie wskazanym w pkt 17.1. Zamawiający może zwrócić się do Sklepu o wymianę produktu w terminie 7 dni od dnia doręczenia produktu.

17.3. Wymiana produktu na inny następuje po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sklepem pod nr telefonu (29) 717 80 49 i na koszt Zamawiającego.

17.4. Zwrot produktu nie będzie honorowany.

 

§ 18

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 19

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu jest Sąd Rejonowy w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7, 06-300 Przasnysz

 

§ 20

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.